Te Whakaminenga – Māori Staff

Kua ahu mai tō mātau whakakitenga i te tongi o Kingi Tāwhiao

Māku anō e hanga i tōku nei whare, Ko ngā poupou he māhoe, he patatē, Ko te tāhūhū he hinau.

Te tīmatatanga

I te Paenga-whāwhā 2007, i hui tahi ngā pūkenga Māori e mahi ana ki Te Kura Toi Tāngata i Te Whare Wānanga o Waikato, ki te tuitui kōrero mō o rātau whakakitenga mō ngā tau kei tua atu. Ko te tino hua i puta ko te aranga o Te Whakaminenga, he tuituinga o ngā kaimahi Māori. He arotahi tō rātau ki te whakarato i ngā tūmanako o ngai Māori mā te mātauranga me te rangahau.

He rōpū konorau a Te Whakaminenga i tēnei wā, nō ngā hau e whā. He hekenga te katoa o ngā mema o Te Whakaminenga nō ngā tūpuna Māori, ka mutu, e kaha ana te whakaatu i tō rātau tuakiri Māori. Ngātahi ka tākoha mātau ki ngā hōtaka, wehewehenga, tari tautoko me ngā wāhanga maha kei roto i Te Kura Toi Tāngata.

Tō mātou ingoa

Takea mai te ingoa Te Whakaminenga i te Wakaputanga o te Rangatiratanga o Nu Tireni (1835). I tapaina te ingoa Te Whakaminenga ki te huihuinga o ngā rangatira i waitohu i te Wakaputanga, ki a mau i tō rātau tūnga hei tāngata whenua. I whakamātau hoki te ingoa Te Whakaminenga hei whakatau Rūnanga ki te hopuni.

O mātou mātāpono

Kua tau Te Whakaminenga i runga i ngā māramatanga Māori, arā ngā mātāpono o te whakapapa me te whānaungatanga.

Hei whakamaharatanga te whakapapa ki a mātou ko wai mātou ā o mātou herenga hoki hei Māori. Ā ka whakaae hoki ki tō mātou kotahitanga rāua ko tō mātou ahurea. Ko te whānaungatanga te mahinga o te whānau. I tōna whānuitanga ka hāngai atu ki ngā hononga ka hanga e mātau ki ērā atu. He tino āhuatanga Māori te hanga hononga me te whakatipu whatunga.

O mātau whāinga

Mai i te hanganga o Te Whakaminenga kua tautuhi i ngā whāinga maha mō ngā rā ā mua. Ko ētahi o ngā tino wāhi ka hōpara ko ēnei: te tū motuhake o ngā tāngata whenua, kia tū manukura ai ngā tāngata whenua, ki a whai tūnga ngā tauira tāngata whenua ki ngā tūranga matua ki roto i te kura, te whakakaha i te mahitahi ā hapori, te whakarite hoahoa hei whakaumu me te whakawhiti, ā, kia mau tonu ki te kitenga ngangahau o ngā tāngata whenua ki roto i te kura mō ake tonu atu.

Te whakapā mai

Ina e pīrangi ana koe ki te whai mōhiotanga anō e pā ana ki Te Whakaminenga, he kaimahi rānei koe e hiahia ana ki te uru mai, tēnā whakapā mai contact us.

Our vision is based on a tongi prophetic saying from King Tāwhiao

Māku anō e hanga i tōku nei whare, Ko ngā poupou he māhoe, he patatē, Ko te tāhūhū he hīnau I shall fashion my house, The support posts shall be of māhoe and patatē, The ridge pole of hīnau Kingi Tāwhiao

Our Beginnings

In April 2007, Māori scholars working in Te Kura Toi Tangata (The Faculty of Education) at the University of Waikato met to discuss their visions for the future. A key outcome of the meeting was the establishment of Te Whakaminenga, an alliance of Māori staff whose prime mission is to serve the interests of Māori through education and research.

Today Te Whakaminenga is a diverse group with varied interests and backgrounds. All members of Te Whakaminenga have Māori ancestry and strongly identify as Māori. Together, we contribute to a wide range of programmes, divisions, support services and departments within Te Kura Toi Tangata.

Our Name

The name, Te Whakaminenga, was originally used in the New Zealand Declaration of Independence (1835). Te Whakaminenga (the gathering) was the name applied to Māori chiefs who assembled to sign the declaration to secure their status and presence as tangata whenua (people of the land). Te Whakaminenga was also used in an earlier attempt within the University to establish a campus wide Rūnanga (Māori Council).

Our Principles

Te Whakaminenga is based on Māori understandings, most notably, the principles of whakapapa and whanaungatanga.

Whakapapa reminds us of who we are and of the obligations that we have as Māori. It also recognises both our unity and our uniqueness. Whanaungatanga is the practice of being a whānau (family). In its wider sense it has to do with the relationships we form with others. Forming relationships and developing networks is an integral part of being Māori.

Our Goals

Since the formation of Te Whakaminenga several goals have been identified for the future. Key areas of exploration will include: indigenous self determination, indigenous leadership, the appointment of indigenous scholars to senior positions within the academy, strengthening community engagement & connection, planning for transformation and change and maintaining a visible, active and enduring indigenous presence in the academy.

Making Contact

If you would like to know more about Te Whakaminenga or if you are a Māori staff member who would like to join, please contact us.