Master of Teaching and Learning

The MTchgLn is an intensive one-year programme that prepares students for primary, secondary or Māori medium teaching in kura or whārekura.

The papers in this programme examine teaching in the New Zealand context, evidence-based inquiry, teaching diverse learners, and curriculum design and implementation.

Students work in school settings for at least 40 weeks with the professional support of Faculty Lecturers and Mentor Teachers.

The programme is underpinned by adult learning principles and there is an expectation that student teachers have the ability to work critically and independently.

Programme Adviser:
Beverley Cooper

Te Toi Arareo Master of Teaching and Learning (Māori Medium):

Mā te reo, ngā ūara me ngā waiaro Māori tēnei hōtaka e kawe. Nā te tautoko a ngā Wharekura me ētehi Kura Arareo te take i tū ai tēnei kaupapa. He hōtaka whakangungu pouako hei tautoko i ngā pūtoi ako me ngā marautanga Māori pērā ki Te Aho Matua, ngā Kura ā Iwi, ngā Marau ā Kura me te Marautanga o Aotearoa.

Delivery of the programme is through te reo, using Māori values and attitudes. It has been developed in collaboration with whānau, hapū and iwi so that it meets the criteria demanded in today’s kura and wharekura. It aligns with contemporary thinking about teacher preparation and will contribute to a more integrated schooling system in the future. The programme prepares students to work effectively among different philosophies/kaupapa eg. Te Aho Matua, Iwitanga, and Rumaki.

View the brochure
Download the brochure for printing

Programme Leaders:
Margie Hohepa
Karaitiana Tamatea

Programme Adviser:
Pania Whauwhau

Location

Hamilton campus

Start Dates

Master of Teaching & Learning (English) & Te Toi Arareo Master of Teaching & Learning (Māori Medium)

A Semester 2017 (January – December).

Entry Criteria

A first degree with at least a B+ average
Disposition for independent learning
For secondary teaching only 300 level papers in the subject area you intend to teach
For Te Toi Arareo Master of Teaching & Learning (Maori Medium) courses, proficiency in te reo Māori is required.

To Apply

Registrations of interest and applications for 2017 Masters programmes are open from July – November 2016

Complete the online enrolment process. Note an interview and selection process applies.
Note: For further inquiries contact the Office of Initial Teacher Education and Undergraduate Studies who administers this programme.

Programme Requirements

The MTchgLn comprises 180 points, which includes six compulsory postgraduate (500 level) papers. The following papers are only available to students who have been selected for the Master of Teaching and Learning Programme.
Qualification Regulations

Papers

Required Primary

 • TEDE531 Teaching in the New Zealand Context
 • TEDE532 Diversity and Inclusion
 • TEDE513 The New Zealand Curriculum 1 (Primary)
 • TEDE514 The New Zealand Curriculum 2 (Primary)
 • TEDE515 Evidence-based Inquiry (Primary)
 • TEDE516 Extended Evidence-based Inquiry (Primary)
Required Secondary

 • TEDE531 Teaching in the New Zealand Context
 • TEDE532 Diversity and Inclusion
 • TEDE523 The New Zealand Curriculum 1 (Secondary)
 • TEDE524 The New Zealand Curriculum 2 (Secondary)
 • TEDE525 Evidence-based Inquiry (Secondary)
 • TEDE526 Extended Evidence-based Inquiry (Secondary)
Māori Medium Primary

 • TEDE541 Ngā Āhuatanga o ngā Kura Reo Māori
 • TEDE542 Te Kaupapa Rangahau Pakirehua
 • TEDE543 Te Puāwaitanga o te Reo
 • TEDE544 Marau 1 (Kura Tuatahi)
 • TEDE546 Marau 2 & Pakirehua (Kura Tuatahi)
 • TEDE548 Marau 3 & Pakirehua (Kura Tuatahi
Māori Medium Secondary

 • TEDE541 Ngā Āhuatanga o ngā Kura Reo Māori
 • TEDE542 Te Kaupapa Rangahau Pakirehua
 • TEDE543 Te Puāwaitanga o te Reo
 • TEDE545 Marau 1 (Wharekura)
 • TEDE547 Marau 2 & Pakirehua (Wharekura)
 • TEDE549 Marau 3 & Pakirehua (Wharekura)

Ngā Kupu Tautoko o ngā Tumuaki

Laura Hawsworth

“Mā Te Toi Arareo e poipoia ā tātou tamariki mokopuna i te ao mātauranga ki te ao whānui.”
nā Laura Hawksworth, Tumuaki o Te Kura Kaupapa Māori o Tōku Māpihi

Watson Ohia

“Mā te Toi Arareo ngā kaupapa Mātauranga Māori e whakamana kia puāwai ai te kōrero, nō onamata te mauri, kei anamata te aronga”
Nā Watson Ōhia, Tumuaki o Te Wharekura o Ngā Taiātea.

Barna Heremia

“Ka whakanui Te Toi Arareo i ngā mahi a ngā Kōhanga Reo, ngā Kura Kaupapa me ngā Wharekura. Kua tangata whenua te reo me ngā huarahi e ako ana, kei ēnei kāhui kaiako hou ērā atu o ngā marautanga hoki, no reira nō mātou te waimarie.”
Nā Barna Heremia, Tumuaki o Te Wharekura o Rākaumangamanga.

Hinematua Gillet

“Ko te koronga ngakau, mā ngēnei pouako e whai pūkenga ana, e whakatairanga ake i ngā tātou tamariki, kia aupiki ai ki ngā ikeiketanga e tika ana mō rātou.”
Nā Hinematua Gillet, Tumuaki Tuarua o Te Wharekura o Te Rau Aroha.

Ruita Taiapa, Mariana Ngapo

“Ki a kanohi hōmiromiro, ki a rae whakawerawera, ki a hinengaro kakama He kohungahunga, he mataririki te aronga kia whitia ngā hopo mō tōna āpōpō!”
Nā Mariana Ngāpō me Ruita Taiapa, Pouako matua o te Kura Tuatahi o Noera.